RODO B2B

KLAUZULA INFORMACYJNA O ODO DLA PODMIOTU GOSPODARCZEGO

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Jerzy A. Kulig BOHEMA Good Company, Osiek 176, 32-300 Olkusz, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

 

1.Administratorem danych osobowych jest Jerzy A. Kulig BOHEMA Good Company,

                                                                            Osiek 176, 32-300 Olkusz;

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez administratora, niepodanie danych uniemożliwi wykonie usług zlecanych do realizacji.

3.U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych /właściciel podmiotu/, z którym można się skontaktować poprzez email: iodobohema@mailmix.pl lub pisemnie na adres Osiek 176, 32-300 Olkusz;

4.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

5.Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu: co do przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

6.Podane dane będą przetwarzane tylko w zakresie objętym zleceniem - przyjętą do realizacji ofertą – art. 6 ust 1 b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub/i na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych;

7.Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych /nie dotyczy instytucji ustawowo uprawnionych do ich uzyskania/;

       8.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie    

       danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9.Dane firmowe będą przechowywane przez ustawowe okresy /dotyczy np. księgowości skarbowej/.

10.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.