ZGŁOSZENIE ZAPYTANIA

PROSZĘ WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA FORMULARZA -ZGŁOSZENIA ZAPYTANIA-

Twój adres email:
Twoja strona:
Twoje imię:
NIP FIRMY:
PRODUKT (faktoring, leasing, pożyczka, dotacja):
linki produktów (DOTYCZY LEASINGU):
OSOBA DO KONTAKTU (imię i nazwisko):
NUMER TELEFONU DO KONTAKTU:
firmowy e-mail:
strona firmowa www:
Twoja wiadomość:
POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ Z RODO B2B I PRZYJMUJĘ W CAŁOŚCI ZAPISY ZAWARTE W INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. POTWIERDZAM PRAWDZIWOŚĆ PODANYCH POWYŻEJ DANYCH I OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM UPRAWNIONY/UPRAWNIONA DO WYSTĄPIENIA Z ZAPYTANIEM.